Pogoji uporabe spletne strani

1. Lastništvo spletnega mesta

 

Lastnik in administrator spletne strani www.t-stare.si  in vseh morebitnih podstrani te spletne strani (»Spletna stran«) je podjetje STARE transport d.o.o.

Dostop in uporaba Spletne strani sta dopustna pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja, ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (»Splošni pogoji uporabe«) ter drugi predpisi, na katere se sklicujejo ti Splošni pogoji uporabe.

 

2. Pravno obvestilo 

 

Vsebine na teh spletnih straneh omogočajo splošne informacije o podjetju STARE transport d.o.o. in njegovih storitvah.

Podjetje se bo na svojih straneh z vso potrebno skrbnostjo trudilo zagotavljati točnost ter ažurnost podatkov. Podatki na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato v podjetju STARE transport d.o.o.  ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za katerekoli vsebinske napake ter za napake pri pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti STARE transport d.o.o.  niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in vsebinskem urejanju spletne strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

V STARE transport d.o.o. niso odgovorni za morebitne težave pri delovanju spletne strani. V STARE transport d.o.o.  ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

V STARE transport d.o.o.  si pridržujemo pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

 

3. Pravica do intelektualne lastnine in avtorske pravice

 

Vse vsebine na spletni strani www.t-stare.si so last STARE transport d.o.o.  in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na spletni strani, se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo jasno opozoriti o avtorstvu. V STARE transport d.o.o.  si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb vsebin objavljenih na www.t-stare.si. 

Na spletni strani, katere lastnik ste, lahko ustvarjate povezave na našo spletno stran na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju. Prepovedano je objavljanje povezav na spletno stran, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale na kakršnokoli povezovanje, sodelovanje ali potrditev z naše strani, ki pa ne obstaja.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli lahko umaknemo dovoljenje za objavljanje povezav na Spletno stran in/ali brez navedbe razloga zahtevamo, da takoj umaknete kakršnokoli povezavo na Spletno stran.

V STARE transport d.o.o. nismo odgovorni za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Pridružujemo si pravico do morebitnih napak in sprememb na spletni strani.

 

4. Varovanje osenih podatkov

Na spletni stran podjetja STARE transport d.o.o. je kontaktni obrazec. 

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji kontaktnega obrazca potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami. STARE transport d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

V vseh primerih bomo poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.